top of page

Tiểu Sử

Một nền tảng vững chãi

Chúng tôi là một nhóm các họa sĩ được thành lập vào năm 2014. Với một trải nghiệm rộng lớn và đã trải qua rất nhiều dự án, từ  thiết kế truyện tranh cho đến Minh họa sách. Chúng tôi quyết định thành lập công ty này với mục đích xác nhận sự chuyên nghiệp của chúng tôi.

boiban3.jpg
bottom of page